SAECA
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
SAECA
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
SAECA
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
Anterior
Siguiente

Benvingut a SAECA

La Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA) és una empresa pública espanyola els accionistes de la qual són la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), amb el 80% del capital i el Fons Espanyol de Garantia Agrària, FEGA, amb el 20% del capital restant, sent el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació el seu Ministeri de tutela. L’activitat de SAECA és la prestació d’avals i fiances per facilitar l’accés al finançament al conjunt del sector primari.

Solicitud del Aval

Tramitación Electrónica
SAECA

Actualitat

SAECA firma un convenio con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el ICO para facilitar la financiación al sector agrario, agroalimentario y pesquero
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

SAECA firma un convenio con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el ICO para facilitar la financiación al sector agrario, agroalimentario y pesquero

Madrid, 18 de mayo de 2022
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el presidente de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, SAECA, Pablo Pombo y el presidente del Instituto de Crédito Oficial, ICO, Jose Carlos García de Quevedo, han suscrito un convenio de colaboración por el que se facilita el acceso a la financiación a las explotaciones del sector agrario, pymes…

Leer Más >>