SAECA
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
SAECA
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
SAECA
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
Anterior
Siguiente

Benvido a SAECA

A Sociedade Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) é unha  empresa pública española cuxos accionistas son a  Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI), co  80% do capital, e  o  Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), co 20% do capital restante, sendo o Ministerio de Agricultura, Pesca e  Alimentación o seu Ministerio de tutela. A actividade de SAECA é a prestación de avais e fianzas para facilitar o acceso ó  financiamento ó conxunto do sector primario.

Solicitud del Aval

Tramitación Electrónica
SAECA

Novas